Lidmaatschap

Lidmaatschap

Contributie

De contributie is € 17,00 per jaar. Vanaf 65 jaar is dit € 8,50. Eind november wordt dit geïnd via automatische incasso. Voor nieuwe bewoners zal tijdig een formulier worden uitgereikt wat ingevuld en ondertekend kan worden. Voor kinderen van 0 jaar t/m groep 6, wordt er per kind € 2,50 extra geïnd met de contributie, bij deelname aan het feest in december.